Maand: september 2014

Verslag voorlichtingsavond voor diakenen 25 sept 2014

Een verslag van de hand van een van de aanwezige diakenen, Johan Snijder, waarvoor onze dank. Na de opening door de vz van het DPL ,Bartel Vianen , wordt eerst een toelichting gegeven op de huidige stand-van-zaken. Het DPL bestaat