Nieuwsbulletin 7

 

NIEUWSBULLETIN 7  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd  27 nov. 2015

 

Clownsfeest voor de jeugd in de opvang

 

Een groot aantal vrijwilligers uit de kerken is nu nog bezig om voor het jongere deel van de WTC-bevolking een rugzakje klaar te maken. Dat rugzakje zal op woensdag 3 dec tijdens een happening met een Clini-clown aan de jeugdige vluchtelingen worden uitgedeeld. Een beetje afleiding voor hen in dat eentonige, sobere bestaan van de noodopvang.
En met de inhoud van de rugzakjes doen we een poging om hen te helpen de tijd op een goede manier door te komen. Wat spelletjes, voor de ouderen een woordenboekje en sudoku-puzzelboekjes, de kleinsten een knuffel en verder wat knutselmateriaal en schoolspulletjes. Alles bij elkaar zo´n 180 rugzakjes!
En als er voldoende is (zakjes en kadootjes) probeert het Diaconaal Platform ook de jeugd van de noodopvang in Grou een rugzakje te bezorgen. We komen daar nog op terug als het zover is.
Alle vrijwilligers worden, ook via dit nieuwsbulletin, hartelijk bedankt voor hun inzet!

 

Open Huis Morgenster

Op donderdag 4 december wordt in de Morgenster een inloop georganiseerd voor de mensen uit de Noodopvang. Een aantal vluchtelingen heeft de weg naar de Morgenster al gevonden en er worden uiteraard ook uitnodigingen opgehangen in het WTC. Er is een programma samengesteld met zang, bezinning, eten, muziek.

De organiserende commissie nodigt de mensen uit de kerken van onze stad van harte uit voor deze avond. Goede gelegenheid om aan de vluchtelingen te laten merken dat zij welkom zijn.

 

Helaas ( 27 november!! ) krijgt het organiserend comite geen toestemming van Wellzo/COA om de uitnodigingen op te hangen in de Noodopvang. Deelname van vluchtelingen zal dus beperkt blijven tot de mensen die al bekend zijn.
Als je er desondanks heenwilt: graag aanmelden bij

japkedekraker@upcmail.nl

 

Tijden:  16.00 uur – 20.00 uur

 

 

 

 

En verder

……………………….even afwachten hoe de situatie in de Noodopvang zich zal ontwikkelen nu er sprake is van geleidelijke afbouw. We houden u en jullie op de hoogte!
En……bidden om vrede!