DPL tegen Eenzaaamheid

Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen.
Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. Dat bleek te hoog gegrepen. Nu proberen we het opnieuw: kleinschalig, alleen in Leeuwarden-Zuid, stap voor stap, beseffend dat elke stap van waarde is. Uitgangspunt hierbij is:
we beseffen dat er in een willekeurige wijk in onze stad veel christenen (helaas verdeeld over veel kerken) wonen die van betekenis kunnen zijn voor die wijk.

We noemen het project ‘Betrokken Buurt’, want dat is wat we als kerken van Christus op het oog hebben: de betrokkenheid op elkaar versterken, zorgen dat mensen een ander naast zich vinden bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten, open zijn naar wat mensen nodig hebben en naar wat mensen aan talenten mee brengen.

Het is, denk ik, de boodschap van Christus. Hij vraagt voortdurend aan mensen die Hij onderweg tegenkomt: Wat wil je dat ik voor je doe? Hij neemt de ander serieus in zijn zorgen, in zijn vragen en gaat naast die mens staan. Hij wordt naaste, zoals de barmhartige Samaritaan naaste wordt van de man die gewond langs de weg is achtergelaten. Hoe kunnen wij als kerkmensen naaste worden van de medemens die we onderweg tegenkomen?  

We hebben ervoor gekozen om te beginnen in Aldlan en Nijlan, omdat daar nog weinig gedaan wordt om eenzaamheid te bestrijden. In Camminghaburen is al drie jaar een project aan de gang, opgestart vanuit de Prot Gemeente  De Schakel, samen met allerlei maatschappelijke instanties en zorginstellingen die daar actief zijn. Dat model willen we ook in de wijken Aldlan en Nylan gebruiken.

Echter,  in het zuiden van de stad staat alles nog in de kinderschoenen. Als voorbereidingsgroep hebben we een eerste gesprek gehad met het Sociaal Wijkteam Zuid, dat heel recent een groepje van vier personen heeft gevormd om te kijken hoe ze eenzaamheid kunnen bestrijden in het zuiden van de stad en mensen meer op elkaar betrokken laten zijn. Dat sluit dus mooi aan op ons initiatief, met dit groepje gaan we samenwerken.  

Wat moet er nu eerst?

Voor het gekozen stadsdeel zijn de volgende kerken relevant om het project te gaan trekken:
Parkkerk, PG Leeuwarden Huizum (Kurios- en OASE), CGK Bethelkerk, Huizumerlaan,
PG Goutum, Agneskerk, Opstandingskerk, Achter de Hoven.

Het DPL wil nu graag de voorbereidingsgroep versterken met mensen uit deze kerken, bij voorkeur woonachtig in Aldlan/Nylan/Zuiderburen. Mensen die willen meedenken (ook uit andere kerken) en dit project graag willen dragen. De ´motor´ willen zijn.

Met deze ´motor´ willen we op 21 januari in het Parochiehuis ons project echt starten. Dan gaan we als initiatiefgroep Leeuwarden-Zuid op weg om meer te willen weten over eenzaamheid en over wat er op andere plaatsen gedaan wordt, zodat je niet zelf het wiel helemaal hoeft uit te vinden.

We noemen het
BETROKKEN BUURT

Lijkt het je wat, meedoen? Naaste worden voor een ander?
Mail naar  [email protected] of [email protected].