Nieuwsbrief 2016 – 04

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De samenleving verandert: van een verzorgingsstaat gaan we terug naar een samenleving waarbij mensen geacht worden problemen zoveel mogelijk binnen hun eigen netwerk op te lossen. Echter, het hebben van een netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die niemand hebben op wie ze terug kunnen vallen in tijden van eenzaamheid, ziekte en financiële zorgen.

Wij willen kerken uitdagen om weer een prominentere rol in te nemen in de samenleving met als doel ‘Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar maken’.

Ons verlangen is om christenen uit verschillende kerken binnen een wijk met elkaar te verbinden zodat een netwerk van christenen ontstaat die binnen hun eigen wijk op een heel praktische manier Gods liefde wil uitdelen.

Dit vanuit het besef dat wij Zijn handen en voeten op deze aarde zijn.

We starten binnenkort met een pilot in de wijken Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden. In dit gebied is het sociaal wijkteam ZuidOost actief.

De sociaal werkers van dit wijkteam zijn op de hoogte van de noden binnen de wijk en zien mogelijkheden voor samenwerking met de kerken die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Leeuwarden.

We hopen dat op termijn deze samenwerking in heel Leeuwarden vorm gaat krijgen.

Wij willen u hierover graag meer vertellen en nodigen u daarom van harte uit voor één van de bijeenkomsten in de Protestantse gemeente Leeuwarden – Huizum.

 

Data:               Woensdag 1 en dinsdag 7 juni

Tijdstip:           Vanaf 20.00 uur

Locatie:           Kerkelijk Centrum Oase

Weideflora 142, Leeuwarden 

 

 

Werkgroep Welzijn en Zorg

Diaconaal Platform Leeuwarden