Nieuwsbrief 2016 – 05

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Graag nogmaals uw aandacht voor het uitgebreide bericht van de informatie-avonden over dit onderwerp. Zie Nieuwsbrief 2016 – 04.

CONFERENTIE  “ARMOEDE EN KINDEREN

Plaats: Leeuwarden De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

Datum: 7 oktober 2016 Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van armoede afnemen.

Met inleidingen en workshops zullen diverse aspecten aan de orde komen.

Gastsprekers o.a. ds. Karin van den Broeke, voorzitter Synode Protestantse Kerk in Nederland, wethouders Van der Molen (Leeuwarden) en Rijpstra (Tytjerksteradiel).

De dag is bestemd voor leden van kerkgenootschappen en belangstellenden die betrokken (willen) zijn bij de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, als u reiskosten niet kunt declareren en ze een belemmering zijn voor deelname, dan kunnen wij ze vergoeden.

Zie voor het uitgebreide programma de website van de Arme Kant van Fryslân: www.armekantfryslan.nl.

Daar kunt u zich ook aanmelden.

 

INFORMATIEAVOND  ´KERK en VLUCHTELINGEN
U en jij worden erop attent gemaakt  dat er op 14 september een avond voor alle gemeenteleden en belangstellenden wordt georganiseerd waar de mensen van INLIA Groningen een presentatie zullen geven over de vluchtelingenstroom in Europa.

DPL en VLUCHTELINGEN
Graag geven we door, namens WELLZO, dat er op dit moment voldoende kleding en schoeisel is.
Het coa kan op dit moment niet meer bergen.
Met dank voor het aanbod.

Het fietsproject in de Heliconstate

Sinds maart is er veel gebeurd. We hebben de eerste lessen gehad, de eerste groepen zijn klaar. Vanaf komende week gaan de meeste kinderen van de ISK-klas op de fiets naar school.
Dat laatste was een van de doelen.
Het COA heeft hiervoor een aantal fietsen gekocht.

Het andere doel was het leren fietsen van volwassenen en komen tot een uitleensysteem waarbij iedereen veilig kan fietsen en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit is nu de grootste uitdaging. We hebben voor de Heliconstate ook geleidelijk aan fietsdonaties gehad, waar we heel gelukkig mee zijn. Om iedere bewoner een redelijke kans te geven op een leenfiets en een leenmoment streven we naar 1 fiets op ongeveer 6 bewoners. Met ruim 300 bewoners  heb je dan zo’n 50 fietsen nodig we zijn op de helft (inclusief de ISK-klas fietsen). Een mooie score maar donaties blijven welkom, door het veelal kleinere postuur van de bewoners zijn de meegroeimodellen, de dames fietsen en de kleinere mannen/ jongensfietsen favoriet. Er zijn de nodige echte kinderfietsen.

Om de volwassenen te leren fietsen zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van de groep fietsdocenten en fietscoaches. Het fietsles geven is een leuke arbeidsintensieve bezigheid. De bewoners blijven tot oktober en we willen als het even kan ook in de zomer de lessen blijven geven. In de bijlage de mailing die ook op de site van WWWD (we willen wat doen) staat. Jetty de Vries met wie ik de inhoudelijke kant van de lessen doe is hier de contact persoon.

Nu we meer fietsen hebben en vooral een meer intensief gebruik hiervan maken, kan de reparatie ploeg die nu bestaat uit 2 zeer toegewijde mannen nog wel een extra hand gebruiken. Misschien is er in jullie kring iemand met ervaring en zin om mee te helpen.

Ik weet niet hoe dingen precies lopen en waar bijvoorbeeld donaties vandaan komen, het is fijn dat we zo ver gekomen zijn met ieders hulp. De hoop is het tot volle omvang te kunnen brengen.

Dank voor jullie belangstelling

Groet Marijke Rasch
aanspreekpunt en coördinator fietsplan voor WWWD en Wellzo,

mcrasch@upcmail.nl

06 31384670