Nieuwsbrief 2016-06

Het is even stil geweest op de website van het Diaconaal Platform!
Maar nu, nadat we als Platformkerken weer hebben vergaderd, de hoogte tijd om een update te geven van onze activiteiten.
Eerst even een terugblik: we begonnen de vakantie-periode met volop aandacht en energie in het vluchtelingenvraagstuk en de gevolgen daarvan voor Leeuwarden. De noodopvang was volop in bedrijf, de plannen voor een AZC vergevorderd. En dan is dat alles plotseling in augustus achter de rug, verleden tijd. Mooi dat Wellzo toch even per mail liet weten wat er met de fietsen is gedaan die, mede door de kerken, beschikbaar waren gesteld voor fietsles door de noodopvang. Ze doen nu dienst in het AZC van Drachten!
Ook de noodzaak voor voorlichting door Inlia, gespecialiseerd op juridisch gebied als het gaat om vluchtelingenwerk, was plotseling minder urgent en is voorlopig uitgesteld tot een latere datum. Eerst onderzoeken we nu met de kerngroep wat Inlia op dit moment voor het DPL kan betekenen, met name vanwege de voortdurende problematiek rond uitgeprocedeerde asielzoekers. Wellicht volgt dan later nog een voorlichting platform-breed.

Op 28 september vergaderde het Platform waarbij het belangrijkste gesprekspunt was de voortgang van de pilot ‘Kerk-zijn in een veranderende samenleving’. Zie Nieuwsbrief 2016-04.
De info-avonden van juni hebben, om een aantal redenen, helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Het DPL blijft voorstander van de inzet van kerkelijke vrijwilligers in de wijken in samenwerking met de Sociale Wijkteams. De werkgroep gaat nu vooral kijken naar de wijze waarop dit moet worden georganiseerd.
En er zal opnieuw worden gekeken naar een breed communicatieplan voor deze pilot.

graag tot de volgende nieuwsbrief!