Nieuwsbulletin 3

 

 

NIEUWSBULLETIN 3  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd 30 okt 2015

 

Het blijkt toch aardig lastig om vraag en aanbod aan elkaar te knopen! Vooral als het formuleren van de behoeften van de vluchtelingen en COA niet zo heel concreet is.
Binnen onze werkgroep Welzijn en Zorg is nagedacht over de volgende opmerking in de Nieuwsbrief van WELLZO:
‘°Er zijn ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar; waarvan circa 60 van 0-12 jaar en deze hele groep kinderen is toe aan bezigheid en ontspanning”

Dat is opgepakt en uitgewerkt tot een concreet plan waarvoor graag de aandacht.

* Vrijwel alle kerken in het Platform hebben op één of andere wijze ervaring in huis met
‘kinderwerk ‘. Er zijn clubs, kindernevendiensten, kinderkerk, oppas-met-vertel-en-
knutselwerk. Daar zijn we goed in en dat willen we inbrengen in de noodopvang.
Om kinderen te laten knutselen, tekenen, schilderen, kortom mooie dingen maken en je
hoofd even leeg te maken.
De werkgroep heeft prima contacten met de coördinator van Wellzo die enthousiast
reageerde op dit plan. We zijn erg welkom.
Gezocht dus: vrijwilligers, liefst met ervaring in het werken met kinderen, maar een
warm hart is ook prima!  De tijdblokken waarin het kan gebeuren zijn:  10.00- 12.00 ;
14.00- 17.00 en 19.00- 21.00 uur.

 

Opgave bij de werkgroep DPL:   maaikerottine@hotmail.com
Geef bij je opgave ook aan welke dagen/tijden je kunt! En ook graag de periode die je
denkt te kunnen toezeggen. De bedoeling is dat er een rooster wordt gemaakt over een
wat langere periode (structuur !!), rekening houdend met jouw mogelijkheden.

De uitvoering van dit plan kunnen we met de bemensing van het DPL echter niet zelf
trekken.
We zoeken dus ook twee/drie mensen die deze kar, in samenwerking met de coördinator
van WELLZO willen gaan trekken.
Wil je meer weten? diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com  !!

 

 

* Uitnodiging

   Op redelijk korte termijn krijgen we dus in onze stad ook te maken met (opnieuw) mensen
met een heel andere cultuur, andere waarden en normen, ook andere godsdienstige
overtuigingen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe leggen we contacten?
Binnen één van de platformkerken lag al even een plan om hiervoor wat voorlichting te
zoeken en was al contact gelegd met de Stichting Gave (www.gave.nl).

Vanwege de huidige omstandigheden heeft het DPL dit plan overgenomen om zo alle
kerken in onze stad in de gelegenheid te stellen deze voorlichting mee te maken.
Zeker als de huidige noodopvang vervangen zal worden door een AZC (en er dus ook
langdurige contacten kunnen worden gemaakt) is het belangrijk om de do’s en don’ts te weten.

Over Stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

   Dus: Vrijhouden    woensdag 11 november
Om 20. 00 uur,  Kurioskerk
Julianalaan 38
Leeuwarden