Nieuwsbulletin 4

 

NIEUWSBULLETIN 4  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd 7 november 2015

 

* In ons bulletin van vorige week heeft het Diaconaal Platform bij de kerken het kinderwerk in
het WTC
onder de aandacht gebracht en gevraagd om vrijwilligers.
Wellzo laat ons nu weten dat er voldoende aandacht is voor de kinderen met knutselwerk
in de ochtenduren.
Er wordt nu gevraagd om zoveel mogelijk kant-en-klare activiteiten door kleine groepjes
mensen.
Handig is om met een klein groepje mensen (3 of 4) eenvoudige activiteiten aan te bieden
die zonder verdere voorbereiding uitgevoerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld:
*een groepje vrouwen met affiniteit voor handwerken dat samen met de
moeders iets gaan maken, of
*een groepje dat samen een spel willen doen met  een groep  kinderen of
*een stel muzikale mensen die muziek willen komen maken.

Advies is om het niet te ingewikkeld te maken, de kinderen zijn al blij als ze bijvoorbeeld
gaan touwtje springen of armbandjes vlechten.
Vooral voor de middagen en avonden is er behoefte aan dagbesteding (14.00- 17.00 en
19.00- 21.00 uur)
Dus: creatief samen iets bedenken en dat aanbieden aan Wellzo, via
maaikerottine@hotmail.com

*Wat wordt er nog meer gevraagd?

–  Mensen die met vluchtelingen uitstapjes in de stad willen maken (zelf voor vervoer zorgen)

–  Sport- en spel activiteiten

–  Workshops met muziek en dans

–  Vrijwilligers die tussen 20.00 en 20.30 uur de kinderen willen voorlezen (mag gewoon in
Nederlands/Fries; neem een mooi prentenboek mee!)

–  Vrijwilligers die willen schaken/dammen met de mannen

Opgave direct bij www.wewillenwatdoen.nl, waar ook andere behoeften worden
aangegeven

 

 

 

*Benodigd materiaal

  • Woordenboeken ENG-NL/NL-ENG
  • 2 whiteboards
  • Zitzakken, bankjes
  • Muziekinstrumenten/trommels
  • Sportkleding en –schoenen
  • Pennen en schriften
  • Haak- en breispullen

Dit kan gebracht worden bij WELLZO (open maandag-vrijdag 8:30-17:00) of bij de winkel van wewillenwatdoen op de NHL (in de hal, open maandag-donderdag 13:00-16:00).

 

 

Nieuwe initiatieven
Tot nu toe is de hulp aan vluchtelingen vooral gericht op het geven van directe ondersteuning in de dagelijkse zaken van mensen. In een aantal kerken wordt nu ook nagedacht over meer intensieve vormen van contact of hulp. Gedacht wordt aan uitnodigingen voor kerkdiensten, koffieochtenden etc etc.
Als dit leidt tot concrete plannen zal dat in een volgende bulletin worden vermeld.

 

                                                           OPROEP

Gisteren, vrijdag 6 november, is bekend geworden dat ook in Grou een noodopvang zal worden geopend. Op zeer korte termijn, vanaf dinsdag 10 nov. !!

De gemeente Leeuwarden heeft ook aan de kerken gevraagd te helpen bij het zoeken van vrijwilligers. Ca 40 mensen zijn er nodig.

Opgave direct bij Wellzo op hun website  wewillenwatdoen.nl

 

 

 

Herinnering   Woensdag 11 november

 

* Uitnodiging

   Op redelijk korte termijn krijgen we dus in onze stad ook te maken met (opnieuw) mensen
met een heel andere cultuur, andere waarden en normen, ook andere godsdienstige
overtuigingen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe leggen we contacten?
Binnen één van de platformkerken lag al even een plan om hiervoor wat voorlichting te
zoeken en was al contact gelegd met de Stichting Gave (www.gave.nl).

 

 

Vanwege de huidige omstandigheden heeft het DPL dit plan overgenomen om zo alle
kerken in onze stad in de gelegenheid te stellen deze voorlichting mee te maken.
Zeker als de huidige noodopvang vervangen zal worden door een AZC (en er dus ook
langdurige contacten kunnen worden gemaakt) is het belangrijk om de do’s en don’ts

te weten.

Over Stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

                        Dus:       Vrijhouden    Woensdag 11 november
Om 20. 00 uur,  Kurioskerk
Julianalaan 38
Leeuwarden