Nieuwsbulletin 8

NIEUWSBULLETIN 8  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

                                                                           dd  5 dec 2015

 

                Verslag Clownsfeest op 3 december  Uiteindelijk is dit toch een heel aparte ervaring geworden!
Met drie verschillende vrijwilligersorganisaties (Prot. Gemeente de Schakel,  vrouwengroep De Rebecca’s
en het Diaconaal Platform) hebben we via WELLZO dit clownsfeest kunnen organiseren voor de jongren
in de Noodopvang van het WTC.
Het Diaconaal Platform had van de stichting Gave (voorlichting over omgaan met vluchtelingen, andere
religie, andere cultuur) de beschikking gekregen over een groot aantal rugzakjes, gevuld met klein speelgoed
en schoolspulletjes. Met giften uit de kerken hebben we daaraan (leeftijdgebonden) kleine woordenboeken

en puzzelboekjes toegevoegd. Vanuit de twee andere organisaties werden kadootjes en zakjes snoepgoed
aangeleverd zodat er voor ruim 200 kinderen (max 18jr) goedgevulde rugzakjes beschikbaar kwamen.

Ook was er vanuit die twee organisaties een clownsduo geregeld die voor de verzamelde kinderen twee
prachtige, ontspannen uren hebben verzorgd.
Met dank aan de vele vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de rugzakjes (aangepast voor een drietal
leeftijdsgroepen en jongen/meisje) werden gevuld.
Een goed voorbeeld van wat je met elkaar kunt bereiken.

Op dit moment zijn er vanuit het Platform ook contacten met de kerken in Grou (immers: òòk gemeente
Leeuwarden) om te bekijken of ook voor de jeugd in de noodopvang Grou iets vergelijkbaars kan worden
gedaan.

Kerstcollecte
In de plenaire vergadering van het Diaconaal Platform van 25 november is de collecte tijdens de verschillende
Kerstvieringen ter sprake geweest. Het is al enkele jaren de gewoonte dat in de kerken in Leeuwarden,
met name in de diensten op Kerstavond/Kerstnacht, gecollecteerd wordt voor een diaconaal doel.
Sinds de oprichting van het DPL proberen we zo veel mogelijk gezamenlijk dat doel vast te stellen.
Als kerken in de stad worden we op dit moment geconfronteerd met een groot aantal vluchtelingen.
Mensen die er alles voor over hebben gehad om in een veilige omgeving terecht te komen.
Voor de hulp aan vluchtelingen is echter veel geld nodig, zowel hier bij de huidige opvang of bij een
(toekomstig ??) AZC, als ook voor vrijwilligers die bereid zijn om te gaan helpen bij de opvang op de Griekse
eilanden. Ook van die kant bereiken ons vragen om steun.

 

Daarom heeft het DPL besloten om de kerstnachtcollecte te bestemmen voor de hulp aan het werk voor de
vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte zal het DPL in staat zijn zowel hulpvragen op verschillend
gebied te honoreren als bij te springen om mensen in de uiterst sobere opvang iets meer uitzicht te geven.
“Als kerken van de stad samen Gods liefde zichtbaar en tastbaar maken”.

Beëindiging Noodopvang ?

In het vorige bulletin noemden we al even dat de noodopvang binnenkort afgebouwd zou gaan worden.
Inderdaad wordt dat bevestigd door het artikel in de LC over de inrichting van het kantoorpand naast het WTC
tot Noodopvang.
Hopelijk wordt dat een stapje vooruit voor de vluchtelingen in onze stad. Wat minder massaal, wat meer
privacy. En als het dan wat minder een doorgangsopvang wordt kunnen we vanuit de kerken ons ook meer
gaan richten op het opbouwen van relaties.
En…..vooral blijven bidden om vrede!