Nieuwsbulletin 9

 

NIEUWSBULLETIN 9  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd  11 dec 2015

 

Op dit moment, zaterdag 11 december, valt er niet veel te melden over geplande
activiteiten t.b.v. de vluchtelingen in onze stad.
Als het goed is zitten er ne veel bewoners van de Noodopvang ergens in de stad

            gezellig aan tafel bij een gastgezin. Jammer dat Present wat laat meldde dat er weer
zo’n mogelijkheid gepland was. We hopen van harte dat er toch voldoende
gastadressen waren. In de opvang was er ten minste voldoende animo.
Iets om te onthouden voor de toekomst want we hebben niet de indruk dat het bestaan
van een Noodopvang in Leeuwarden snel achter de rug zal zijn.

Zeker is nu dat er op korte termijn verhuisd gaat worden van de huidige locatie naar
het pand op nr 60 van de Heliconweg.
Meer weten? 
http://www.leeuwarden.nl/artikel/2015/noodopvang-heliconweg-60


Als Platform zijn we echter nog even bezig met de nasleep van de rugzakjesactie.
Er is nu nogal wat materiaal over, deels omdat niet alle 220 zakjes zijn uitgedeeld in het
WTC, deels omdat er behoorlijk veel speelgoed over is vanuit de Cammingaburen-
pakjes, speelgoed dat we van het COA niet via de rugzakjes mochten verdelen vanwege
de ongelijkheid.
Het kernteam van DPL stel nu voor om komende week met wat vrijwilligers alles te
sorteren, het ‘grote’ speelgoed eruit te halen en naar de Voedselbank te brengen.
(de vrouwenclubs in Cammingaburen waren hiermee al akkoord) .
Dat moet wat snel zodat de Voedselbank de kans krijgt om het goed te verdelen voor
de Kerst. Dit gaat gebeuren in de Morgenster, Vrijheidsplein.
We gaan dat doen op : maandag 14 dec   1900 – 2100
dinsdag     15 dec   1900 – 2100

                                                     donderdag 17 dec    1400 – 2100 (indien nodig)
Vrijwilligers gezocht !  graag mailen naar             
maaikerottine@hotmail.com

 

           Wat gebeurt er met de rest?
We hadden al bedacht dat het overschot wel naar de opvang in Grou kon. Dat gaat
helaas niet lukken, in ieder geval niet op korte termijn.
Er is gesproken met de WELLZO coordinator daar en er valt niks te voorspellen over het
aantal kids dat daar is/ wordt ondergebracht. Lastig dus om daar goed voorbereid
identieke zakjes te gaan uitdelen.

            Met de WELLZO-coordinator is afgesproken dat zij ons aangeeft wat zij nodig hebben,
dan kijken wij wat we kunnen doen.

            Bovendien willen we als Platform ook de kerken van Grou hierin betrekken.

Laatste nieuws:  Voor de opvang in Grou is er behoefte aan KAPPERSGEREEDSCHAP!!
           Kammen, scharen etc etc. En, wellicht gekke vraag: een KAPPERSSTOEL
            Er zijn enkele bekwame huiskappers in de opvang die hun medebewoners graag van dienst zijn.
Als je iets voor hen hebt: mail  diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com