Onderwijsbureau Meppel schenkt Diaconaal Platform Leeuwarden €750

Elk jaar wordt er door de identiteitsbegeleiders, werkzaam vanuit Onderwijsbureau Meppel voor o.a. de katholieke schoolbesturen, de kerstviering voor het bureau zelf georganiseerd. In die bijeenkomst is er een moment waarop een aantal goede doelen een bedrag krijgen toegekend. Deze goede doelen zijn in de weken daarvoor ingediend door de medewerkers van het bureau. Een van de doelen was het fonds voor de ongedocumenteerde vluchtelingen van het Diaconaal Platform Leeuwarden. Ik heb dit goede doel op suggestie van pastor Lysbeth Minnema ingebracht. En tot mijn verbazing en vreugde werd dit doel getrokken uit 24 inzendingen. Het geldbedrag dat vervolgens werd toegekend is €705.

Afgelopen dinsdag 10 januari heb ik namens het Onderwijsbureau Meppel de cheque overhandigd aan de heer Reinder Bakker en de heer Klaas Boersma in het bijzijn van pastor Lysbeth Minnema.

Geld dat zeker goed besteed gaat worden. Het diaconaal platform wordt gevormd door 14 kerkgenootschappen in Leeuwarden. Samen proberen zij voor de meest kwetsbare mensen en groepen te zijn. Er wordt goed samengewerkt. Zo hebben de prostituees op de Wêze, waar ook een huiskamer is ingericht in samenwerking met het leger des Heils, een kleine attentie ontvangen. Maar ook de vrouwen Bij Fier, die voor geweld in huis daar hun toevlucht hebben gezocht. Het geld van de cheque gaat naar de ondersteuning van de ongedocumenteerde vluchteling.

Agda Wachter