Sociale wijkteams

Voor de diakenen en diaconaal werkenden van de verschillende kerken is er een handig overzicht beschikbaar van de spreiding van de Sociale Wijkteams over de stad. Voor alles wat met ‘zorg’ te maken heeft kunnen zij voor hulp en informatie nu direct het juiste team aanklikken. Zie voor de kaart en overige info: http://www.lwdvoorelkaar.nl/sociale_wijkteams