Vluchtelingenopvang

NIEUWSBULLETIN   VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN 15 okt 2015

 

Het Diaconaal Platform gaat vanaf 14 okt op regelmatige basis nieuwsbulletins verspreiden in o.m. de Platformkerken met nieuws, oproepen etc over mogelijkheden om iets te betekenen voor de vluchtelingen in de Noodopvang.
In het kort daarom in dit eerste bulletin een samenvatting van wat er tot nu toe gebeurd is.

 

Sinds bekend is geworden dat er ook in Leeuwarden een (nood-)opvang voor vluchtelingen zal worden ingericht wordt er op vele manieren de vraag gesteld wat we met dat nieuws als kerken-in-de-stad gaan doen. We zijn ervan overtuigd dat bij de opvang van vluchtelingen de kerken allereerst hun diaconale betrokkenheid mogen laten zien. De vraag is: hoe?

“Helpen waar geen helper is”

Om allerlei activiteiten niet te versnipperen (of dubbel te organiseren) hebben we binnen het Platform allereerst afgesproken elkaar in ieder geval op de hoogte te houden van eventuele plannen binnen de afzonderlijke kerken. Communicatie is hierbij essentieel.
Vrijwilligers kunnen zich reeds aanmelden bij het Rode Kruis
Zolang er onvoldoende concrete kennis is over de mogelijkheden om contacten te leggen met de vluchtelingen blijven de activiteiten beperkt tot de inzameling van kleding (t/m week 41).

Initiatief hiervoor kwam vanuit de Wijngaard (ongeveer op de stoep van de geplande noodopvang) en vanuit de Morgenster en dit initiatief is verspreid via het Platform.
Deze actie liep zo goed dat we de inzamelingsoproep via de basisscholen deels hebben teruggenomen.
In de contacten deze week twee dingen (opnieuw) afgesproken:
1. Het Platform zal zoveel mogelijk vraaggestuurd acteren. COA en WELLZO moeten
aangeven wat er nodig is;
2. We wachten nu eerst de info-avond af van Wellzo op do 15 okt. Wellzo gaat alle
vrijwilligersinzet coordineren
Voor deze inzet komt een speciale website: WEWILLENWATDOEN.NL


Bovendien wordt er nog gedacht aan een info-avond door de Stichting Gave, een stichting die
kerken en christenen bewust wil maken van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen (Zie
www.gave.nl). Als dit plan definitieve vorm aanneemt wordt dat nog bekend gemaakt. Graag de reacties van de platformkerken.

 

Vandaag, 15-10-2015 is http://wewillenwatdoen.nl/ van start gegaan. Met enig ceremonieel van de burgemeester is deze website gelanceerd en hebben een aantal vrijwilligersorganisaties (waaronder het Diaconaal Platform) besloten hun krachten te bundelen en vooral die zaken te gaan invullen die volgens de professionele organisaties  (COA, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk) noodzakelijk zijn.


Op de website
http://wewillenwatdoen.nl/ zijn de twee tabbladen te vinden waar het allemaal om draait:
WAT WORDT GEVRAAGD
en        WAT BIEDT U AAN

 

Feitelijk gaat Wellzo met deze website vraag en aanbod zoveel mogelijk matchen.

Hoe zou het Diaconaal Platform hiermee om kunnen gaan?
Hoewel iedere Platformkerk uiteraard volledig vrij is om dit zelf in te vullen, lijkt het verstandig om ook in dit proces zoveel mogelijk samen te werken. Sommige kerken zijn niet groot genoeg om een klus alleen te klaren maar willen wel graag met anderen meedoen. En de ene kerk kan de andere op een goed idee helpen.

Daarom het volgende voorstel:
Iedere Platformkerk selecteert uit de opsomming van wat nodig is (het tabblad “Wat Wordt Gevraagd”) binnen de eigen gemeente 1 of meerdere onderwerpen waarvoor belangstelling, vaardigheid of  deskundigheid aanwezig is. Probeer ook (bij benadering) het aantal beschikbare vrijwilligers aan te geven. Stuur dit vervolgens naar diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com zodat dit platformbreed bekend wordt.
Eventueel met de vraag de anderen om mee te doen. Reageert er binnen twee dagen geen andere kerk, dan het tweede tabblad invullen en opgave doen.

Ook ideeën om, als de Noodopvang wat gesettled is, te proberen contacten te gaan leggen en bijvoorbeeld vluchtelingen uit te nodigen voor kerkdiensten etc. kunnen op ons eigen mailadres worden gedeponeerd. Indien gewenst kunnen we voor wat meer complexe ideeën een extra platformvergadering inlassen.

Namens het kernteam DPL

Rieks Timmerman, secr.