Uit de Werkgroep Arbeid en Inkomen

Tijdens de Platformvergaderingen wordt er doorgaans ook verslag gedaan door de WG Arbeid & Inkomen. Van deze werkgroep de volgende mededeling:

Sinds 2015 werkt in Leeuwarden de Stichting Verstandig Met Inkomen onder de werknaam SchuldHulpmaatje Leeuwarden. Deze stichting is tot stand gekomen onder de ‘vleugels’ van het Diaconaal Platform en heeft nu een eigen website.

Meer weten? Kijk op www.schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl !!