NIEUWSBULLETIN 8  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

                                                                           dd  5 dec 2015

 

                Verslag Clownsfeest op 3 december  Uiteindelijk is dit toch een heel aparte ervaring geworden!
Met drie verschillende vrijwilligersorganisaties (Prot. Gemeente de Schakel,  vrouwengroep De Rebecca’s
en het Diaconaal Platform) hebben we via WELLZO dit clownsfeest kunnen organiseren voor de jongren
in de Noodopvang van het WTC.
Het Diaconaal Platform had van de stichting Gave (voorlichting over omgaan met vluchtelingen, andere
religie, andere cultuur) de beschikking gekregen over een groot aantal rugzakjes, gevuld met klein speelgoed
en schoolspulletjes. Met giften uit de kerken hebben we daaraan (leeftijdgebonden) kleine woordenboeken

en puzzelboekjes toegevoegd. Vanuit de twee andere organisaties werden kadootjes en zakjes snoepgoed
aangeleverd zodat er voor ruim 200 kinderen (max 18jr) goedgevulde rugzakjes beschikbaar kwamen.

Ook was er vanuit die twee organisaties een clownsduo geregeld die voor de verzamelde kinderen twee
prachtige, ontspannen uren hebben verzorgd.
Met dank aan de vele vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de rugzakjes (aangepast voor een drietal
leeftijdsgroepen en jongen/meisje) werden gevuld.
Een goed voorbeeld van wat je met elkaar kunt bereiken.

Op dit moment zijn er vanuit het Platform ook contacten met de kerken in Grou (immers: òòk gemeente
Leeuwarden) om te bekijken of ook voor de jeugd in de noodopvang Grou iets vergelijkbaars kan worden
gedaan.

Kerstcollecte
In de plenaire vergadering van het Diaconaal Platform van 25 november is de collecte tijdens de verschillende
Kerstvieringen ter sprake geweest. Het is al enkele jaren de gewoonte dat in de kerken in Leeuwarden,
met name in de diensten op Kerstavond/Kerstnacht, gecollecteerd wordt voor een diaconaal doel.
Sinds de oprichting van het DPL proberen we zo veel mogelijk gezamenlijk dat doel vast te stellen.
Als kerken in de stad worden we op dit moment geconfronteerd met een groot aantal vluchtelingen.
Mensen die er alles voor over hebben gehad om in een veilige omgeving terecht te komen.
Voor de hulp aan vluchtelingen is echter veel geld nodig, zowel hier bij de huidige opvang of bij een
(toekomstig ??) AZC, als ook voor vrijwilligers die bereid zijn om te gaan helpen bij de opvang op de Griekse
eilanden. Ook van die kant bereiken ons vragen om steun.

 

Daarom heeft het DPL besloten om de kerstnachtcollecte te bestemmen voor de hulp aan het werk voor de
vluchtelingen. Met de opbrengst van deze collecte zal het DPL in staat zijn zowel hulpvragen op verschillend
gebied te honoreren als bij te springen om mensen in de uiterst sobere opvang iets meer uitzicht te geven.
“Als kerken van de stad samen Gods liefde zichtbaar en tastbaar maken”.

Beëindiging Noodopvang ?

In het vorige bulletin noemden we al even dat de noodopvang binnenkort afgebouwd zou gaan worden.
Inderdaad wordt dat bevestigd door het artikel in de LC over de inrichting van het kantoorpand naast het WTC
tot Noodopvang.
Hopelijk wordt dat een stapje vooruit voor de vluchtelingen in onze stad. Wat minder massaal, wat meer
privacy. En als het dan wat minder een doorgangsopvang wordt kunnen we vanuit de kerken ons ook meer
gaan richten op het opbouwen van relaties.
En…..vooral blijven bidden om vrede!

 

NIEUWSBULLETIN 7  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd  27 nov. 2015

 

Clownsfeest voor de jeugd in de opvang

 

Een groot aantal vrijwilligers uit de kerken is nu nog bezig om voor het jongere deel van de WTC-bevolking een rugzakje klaar te maken. Dat rugzakje zal op woensdag 3 dec tijdens een happening met een Clini-clown aan de jeugdige vluchtelingen worden uitgedeeld. Een beetje afleiding voor hen in dat eentonige, sobere bestaan van de noodopvang.
En met de inhoud van de rugzakjes doen we een poging om hen te helpen de tijd op een goede manier door te komen. Wat spelletjes, voor de ouderen een woordenboekje en sudoku-puzzelboekjes, de kleinsten een knuffel en verder wat knutselmateriaal en schoolspulletjes. Alles bij elkaar zo´n 180 rugzakjes!
En als er voldoende is (zakjes en kadootjes) probeert het Diaconaal Platform ook de jeugd van de noodopvang in Grou een rugzakje te bezorgen. We komen daar nog op terug als het zover is.
Alle vrijwilligers worden, ook via dit nieuwsbulletin, hartelijk bedankt voor hun inzet!

 

Open Huis Morgenster

Op donderdag 4 december wordt in de Morgenster een inloop georganiseerd voor de mensen uit de Noodopvang. Een aantal vluchtelingen heeft de weg naar de Morgenster al gevonden en er worden uiteraard ook uitnodigingen opgehangen in het WTC. Er is een programma samengesteld met zang, bezinning, eten, muziek.

De organiserende commissie nodigt de mensen uit de kerken van onze stad van harte uit voor deze avond. Goede gelegenheid om aan de vluchtelingen te laten merken dat zij welkom zijn.

 

Helaas ( 27 november!! ) krijgt het organiserend comite geen toestemming van Wellzo/COA om de uitnodigingen op te hangen in de Noodopvang. Deelname van vluchtelingen zal dus beperkt blijven tot de mensen die al bekend zijn.
Als je er desondanks heenwilt: graag aanmelden bij

japkedekraker@upcmail.nl

 

Tijden:  16.00 uur – 20.00 uur

 

 

 

 

En verder

……………………….even afwachten hoe de situatie in de Noodopvang zich zal ontwikkelen nu er sprake is van geleidelijke afbouw. We houden u en jullie op de hoogte!
En……bidden om vrede!

NIEUWSBULLETIN 6  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd  20 nov. 2015

 

OPROEP        OPROEP        OPROEP        OPROEP        OPROEP        OPROEP

 

 

WAT ZOEKEN WE  ????             VRIJWILLIGERS

WAARVOOR ????                     INPAKKEN VAN KINDERKADO`S

WANNEER ???                          Donderdag 26 nov (middag)
Vrijdag         27 nov (ochtend, middag, avond)
Zaterdag      28 nov (ochtend, middag)

 

WAAR???                                  Kantoren WTC-gebouw

 

 

Via Stichting GAVE hebben we de beschikking gekregen over een grote partij rugzakjes, deels gevuld met kleine presentjes en schoolspulletjes.
Op 3 dec wordt in de noodopvang een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Samen met twee andere groepjes vrijwilligers (die een identiek idee hadden) hopen wij ervoor te zorgen dat op deze dag alle kinderen tot 18 jaar een presentje krijgen. De rugzakjes moeten (opnieuw) worden (aan-)gevuld.

 

AANMELDEN BIJ  :   maaikerottine@hotmail.com

onder vermelding van:   ° naam + tel nr
° datum dat je beschikbaar bent
° dagdeel: ochtend, middag, avond
° e-mailadres

Na opgave laten we je via de mail de details nog weten.

 

NIEUWSBULLETIN 5  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd 14 november 2015

 

Planning activiteiten
We zijn blij dat er ook in Leeuwarden het initiatief is genomen om vluchtelingen uit te nodigen in eigen omgeving en leefwereld.

Stichting Present heeft de organisatie op zich genomen. Hieronder de link naar het aanmeldingsformulier.
Kijk vooral ook bij de tips voor de omgang met vluchtelingen.
Zaterdag 21 nov. Samen eten schept een band. Daarom wordt er een ‘Eat and Meet’ georganiseerd voor de vluchtelingen in het WTC in Leeuwarden. De ‘Eat and Meet’ vindt plaats op zaterdag 21 november. Een prachtig initiatief, bedoeld als een warm gebaar aan vluchtelingen en het bieden van de gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting.

 

Hoe werkt het?

* Je haalt op zaterdagmiddag  tussen 16.30 – 17.30 uur je gasten op bij het WTC.

* Je neemt ze mee naar huis en geniet samen van een warme maaltijd.

* Uiterlijk om 21.00 uur breng je jullie gasten weer terug.

 

Het belangrijkste van het samen eten is de ontmoeting.

 

De aanmelding verloopt via de Stichting Present Leeuwarden. Ga naar hun website voor nadere informatie en het invullen van het aanmeldingsformulier:
http://stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-and-eat/

 

Herhaling van activiteiten

Er wordt nog steeds gevraagd om zoveel mogelijk kant-en-klare activiteiten aan te bieden door kleine groepjes mensen.

Handig is om met een klein groepje mensen (3 of 4) eenvoudige activiteiten aan te bieden

die zonder verdere voorbereiding uitgevoerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld:

*een groepje vrouwen met affiniteit voor handwerken dat samen met de

moeders iets gaan maken, of

*een groepje dat samen een spel willen doen met  een groep  kinderen of

*een stel muzikale mensen die muziek willen komen maken.

 

Advies is om het niet te ingewikkeld te maken, de kinderen zijn al blij als ze bijvoorbeeld

gaan touwtje springen of armbandjes vlechten.

Vooral voor de middagen en avonden is er behoefte aan dagbesteding (14.00- 17.00 en

19.00- 21.00 uur)

Dus: creatief samen iets bedenken en dat aanbieden aan Wellzo, via

maaikerottine@hotmail.com


Verder:

Er worden op dit moment plannen gemaakt binnen het Platform om iets voor de kinderen in de Noodopvang te doen met het oog op Sinterklaas. Ons dringend verzoek: als je met je kerkelijke gemeente ook iets van plan bent met Sint (of al vooruitdenkt naar Kerst !) : coördineer het met : diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com N

 

NIEUWSBULLETIN 4  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd 7 november 2015

 

* In ons bulletin van vorige week heeft het Diaconaal Platform bij de kerken het kinderwerk in
het WTC
onder de aandacht gebracht en gevraagd om vrijwilligers.
Wellzo laat ons nu weten dat er voldoende aandacht is voor de kinderen met knutselwerk
in de ochtenduren.
Er wordt nu gevraagd om zoveel mogelijk kant-en-klare activiteiten door kleine groepjes
mensen.
Handig is om met een klein groepje mensen (3 of 4) eenvoudige activiteiten aan te bieden
die zonder verdere voorbereiding uitgevoerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld:
*een groepje vrouwen met affiniteit voor handwerken dat samen met de
moeders iets gaan maken, of
*een groepje dat samen een spel willen doen met  een groep  kinderen of
*een stel muzikale mensen die muziek willen komen maken.

Advies is om het niet te ingewikkeld te maken, de kinderen zijn al blij als ze bijvoorbeeld
gaan touwtje springen of armbandjes vlechten.
Vooral voor de middagen en avonden is er behoefte aan dagbesteding (14.00- 17.00 en
19.00- 21.00 uur)
Dus: creatief samen iets bedenken en dat aanbieden aan Wellzo, via
maaikerottine@hotmail.com

*Wat wordt er nog meer gevraagd?

–  Mensen die met vluchtelingen uitstapjes in de stad willen maken (zelf voor vervoer zorgen)

–  Sport- en spel activiteiten

–  Workshops met muziek en dans

–  Vrijwilligers die tussen 20.00 en 20.30 uur de kinderen willen voorlezen (mag gewoon in
Nederlands/Fries; neem een mooi prentenboek mee!)

–  Vrijwilligers die willen schaken/dammen met de mannen

Opgave direct bij www.wewillenwatdoen.nl, waar ook andere behoeften worden
aangegeven

 

 

 

*Benodigd materiaal

  • Woordenboeken ENG-NL/NL-ENG
  • 2 whiteboards
  • Zitzakken, bankjes
  • Muziekinstrumenten/trommels
  • Sportkleding en –schoenen
  • Pennen en schriften
  • Haak- en breispullen

Dit kan gebracht worden bij WELLZO (open maandag-vrijdag 8:30-17:00) of bij de winkel van wewillenwatdoen op de NHL (in de hal, open maandag-donderdag 13:00-16:00).

 

 

Nieuwe initiatieven
Tot nu toe is de hulp aan vluchtelingen vooral gericht op het geven van directe ondersteuning in de dagelijkse zaken van mensen. In een aantal kerken wordt nu ook nagedacht over meer intensieve vormen van contact of hulp. Gedacht wordt aan uitnodigingen voor kerkdiensten, koffieochtenden etc etc.
Als dit leidt tot concrete plannen zal dat in een volgende bulletin worden vermeld.

 

                                                           OPROEP

Gisteren, vrijdag 6 november, is bekend geworden dat ook in Grou een noodopvang zal worden geopend. Op zeer korte termijn, vanaf dinsdag 10 nov. !!

De gemeente Leeuwarden heeft ook aan de kerken gevraagd te helpen bij het zoeken van vrijwilligers. Ca 40 mensen zijn er nodig.

Opgave direct bij Wellzo op hun website  wewillenwatdoen.nl

 

 

 

Herinnering   Woensdag 11 november

 

* Uitnodiging

   Op redelijk korte termijn krijgen we dus in onze stad ook te maken met (opnieuw) mensen
met een heel andere cultuur, andere waarden en normen, ook andere godsdienstige
overtuigingen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe leggen we contacten?
Binnen één van de platformkerken lag al even een plan om hiervoor wat voorlichting te
zoeken en was al contact gelegd met de Stichting Gave (www.gave.nl).

 

 

Vanwege de huidige omstandigheden heeft het DPL dit plan overgenomen om zo alle
kerken in onze stad in de gelegenheid te stellen deze voorlichting mee te maken.
Zeker als de huidige noodopvang vervangen zal worden door een AZC (en er dus ook
langdurige contacten kunnen worden gemaakt) is het belangrijk om de do’s en don’ts

te weten.

Over Stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

                        Dus:       Vrijhouden    Woensdag 11 november
Om 20. 00 uur,  Kurioskerk
Julianalaan 38
Leeuwarden

 

 

 

NIEUWSBULLETIN 3  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd 30 okt 2015

 

Het blijkt toch aardig lastig om vraag en aanbod aan elkaar te knopen! Vooral als het formuleren van de behoeften van de vluchtelingen en COA niet zo heel concreet is.
Binnen onze werkgroep Welzijn en Zorg is nagedacht over de volgende opmerking in de Nieuwsbrief van WELLZO:
‘°Er zijn ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar; waarvan circa 60 van 0-12 jaar en deze hele groep kinderen is toe aan bezigheid en ontspanning”

Dat is opgepakt en uitgewerkt tot een concreet plan waarvoor graag de aandacht.

* Vrijwel alle kerken in het Platform hebben op één of andere wijze ervaring in huis met
‘kinderwerk ‘. Er zijn clubs, kindernevendiensten, kinderkerk, oppas-met-vertel-en-
knutselwerk. Daar zijn we goed in en dat willen we inbrengen in de noodopvang.
Om kinderen te laten knutselen, tekenen, schilderen, kortom mooie dingen maken en je
hoofd even leeg te maken.
De werkgroep heeft prima contacten met de coördinator van Wellzo die enthousiast
reageerde op dit plan. We zijn erg welkom.
Gezocht dus: vrijwilligers, liefst met ervaring in het werken met kinderen, maar een
warm hart is ook prima!  De tijdblokken waarin het kan gebeuren zijn:  10.00- 12.00 ;
14.00- 17.00 en 19.00- 21.00 uur.

 

Opgave bij de werkgroep DPL:   maaikerottine@hotmail.com
Geef bij je opgave ook aan welke dagen/tijden je kunt! En ook graag de periode die je
denkt te kunnen toezeggen. De bedoeling is dat er een rooster wordt gemaakt over een
wat langere periode (structuur !!), rekening houdend met jouw mogelijkheden.

De uitvoering van dit plan kunnen we met de bemensing van het DPL echter niet zelf
trekken.
We zoeken dus ook twee/drie mensen die deze kar, in samenwerking met de coördinator
van WELLZO willen gaan trekken.
Wil je meer weten? diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com  !!

 

 

* Uitnodiging

   Op redelijk korte termijn krijgen we dus in onze stad ook te maken met (opnieuw) mensen
met een heel andere cultuur, andere waarden en normen, ook andere godsdienstige
overtuigingen. Hoe gaan we daar mee om? Hoe leggen we contacten?
Binnen één van de platformkerken lag al even een plan om hiervoor wat voorlichting te
zoeken en was al contact gelegd met de Stichting Gave (www.gave.nl).

Vanwege de huidige omstandigheden heeft het DPL dit plan overgenomen om zo alle
kerken in onze stad in de gelegenheid te stellen deze voorlichting mee te maken.
Zeker als de huidige noodopvang vervangen zal worden door een AZC (en er dus ook
langdurige contacten kunnen worden gemaakt) is het belangrijk om de do’s en don’ts te weten.

Over Stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

   Dus: Vrijhouden    woensdag 11 november
Om 20. 00 uur,  Kurioskerk
Julianalaan 38
Leeuwarden

 

 

 

NIEUWSBULLETIN 2  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

 

Om te beginnen een kort overzicht van de Nieuwsbrief van Wellzo:
°Er zijn ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar; waarvan circa 60 van 0-12 jaar
en deze hele groep kinderen is toe aan bezigheid en ontspanning. Hun grootste wens is
om te kunnen knutselen, tekenen, schilderen, kortom mooie dingen maken en je hoofd
even leeg maken. Daar gaan we dan ook met liefde mee aan de slag.


Oproep: wie brengt ons klei, verf, kwasten, papier, doosjes om te beplakken, stickers,
schaartjes, potloden, schriftjes, lintjes, wol, knijpers ed. We zijn aanwezig in ons NHL
winkeltje.

 

            °Er is grote behoefte aan Nederlandse les, (ook bij de kinderen)
°Organisatie van sport en spel
°Rondleidingen door de stad, waarbij speciale aandacht voor al het moois in Leeuwarden
°Voorlichting over het verkeer en de verkeersregels, want de meeste vluchtelingen zijn
opgegroeid in dorpen.

 

            ° Er komt een informatiepunt voor onze activiteiten inrichten binnen het WTC om zo op de
hoogte te blijven van de vragen vanuit de vluchtelingen naar dagbesteding en tevens ons
aanbod goed kenbaar te maken.

 

            ° Je kunt altijd zo aan de slag als vrijwilliger! Mail naar vrijwilligerswerving@vwnn.nl

 

Na de introductie van de nieuwe website http://wewillenwatdoen.nl/ komen, ook in de platformkerken, de initiatieven op gang. In willekeurige volgorde een opsomming van

plannen en ideeën.
Vanuit de Titus Brandsmaparochie:
° wij informeren of er posters opgehangen mogen worden in het WTC , waar en hoe.
° wij informeren naar eettijden ( en dus daarbuiten de activiteiten-tijden)

            ° wij zorgen eerst voor vieringen met Engels en Arabisch.
Daarna  proberen we een koffie-ochtend te organiseren. Dit zal na 1 november zijn.
Wanneer vluchtelingen naar de vieringen komen, wordt uiteraard een gesprekje
aangeknoopt en gevraagd wat de behoefte is.
° Wij nemen contact op met iemand uit Workum die erg enthousiaste verhalen had over
de contacten vanuit de kerk met de asielzoekers. Wie weet kunnen we daar ons voordeel       mee doen. Zo wordt er ook contact opgenomen met een tolk uit Drachten.

 

Vanuit de Wijngaard:
Er wordt uitgezocht of er in het WTC ruimtes beschikbaar kunnen komen om daar het kinderwerk te kunnen oppakken. Als dat mogelijk is, lijkt het een prachtige mogelijkheid om de uitvoering zo kerkbreed mogelijk te doen. We hebben dat soort werk toch bijna allemaal in huis binnen de kerken!
Wordt dus vervolgd……

                                               

 

Hoewel dit bulletin vooral bedoeld is voor het coördineren van al het vrijwilligerswerk,  mag niet vergeten worden dat de vluchtelingen in Leeuwarden vooral veel land- en lotgenoten hebben met nauwelijks uitzicht op verbetering van hun situatie.

We kunnen als kerken ongelooflijk veel betekenen voor de mensen in Syrië en de vluchtelingen in de regio, levend in oorlogsgevaar of in overvolle kampen in Turkije , Libanon of Jordanië. Een aantal christelijke hulporganisaties heeft hiervoor de actie Help Vluchtelingen Nu gestart.
Zie  https://www.zoa.nl/christelijke-hulporganisaties-actie-voor-vluchtelingen.
We kunnen dus in de kerken ook nog gewoon collecteren, geven van onze overvloed.
En vooral: bidden voor vrede.

 

NIEUWSBULLETIN   VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN 15 okt 2015

 

Het Diaconaal Platform gaat vanaf 14 okt op regelmatige basis nieuwsbulletins verspreiden in o.m. de Platformkerken met nieuws, oproepen etc over mogelijkheden om iets te betekenen voor de vluchtelingen in de Noodopvang.
In het kort daarom in dit eerste bulletin een samenvatting van wat er tot nu toe gebeurd is.

 

Sinds bekend is geworden dat er ook in Leeuwarden een (nood-)opvang voor vluchtelingen zal worden ingericht wordt er op vele manieren de vraag gesteld wat we met dat nieuws als kerken-in-de-stad gaan doen. We zijn ervan overtuigd dat bij de opvang van vluchtelingen de kerken allereerst hun diaconale betrokkenheid mogen laten zien. De vraag is: hoe?

“Helpen waar geen helper is”

Om allerlei activiteiten niet te versnipperen (of dubbel te organiseren) hebben we binnen het Platform allereerst afgesproken elkaar in ieder geval op de hoogte te houden van eventuele plannen binnen de afzonderlijke kerken. Communicatie is hierbij essentieel.
Vrijwilligers kunnen zich reeds aanmelden bij het Rode Kruis
Zolang er onvoldoende concrete kennis is over de mogelijkheden om contacten te leggen met de vluchtelingen blijven de activiteiten beperkt tot de inzameling van kleding (t/m week 41).

Initiatief hiervoor kwam vanuit de Wijngaard (ongeveer op de stoep van de geplande noodopvang) en vanuit de Morgenster en dit initiatief is verspreid via het Platform.
Deze actie liep zo goed dat we de inzamelingsoproep via de basisscholen deels hebben teruggenomen.
In de contacten deze week twee dingen (opnieuw) afgesproken:
1. Het Platform zal zoveel mogelijk vraaggestuurd acteren. COA en WELLZO moeten
aangeven wat er nodig is;
2. We wachten nu eerst de info-avond af van Wellzo op do 15 okt. Wellzo gaat alle
vrijwilligersinzet coordineren
Voor deze inzet komt een speciale website: WEWILLENWATDOEN.NL


Bovendien wordt er nog gedacht aan een info-avond door de Stichting Gave, een stichting die
kerken en christenen bewust wil maken van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen (Zie
www.gave.nl). Als dit plan definitieve vorm aanneemt wordt dat nog bekend gemaakt. Graag de reacties van de platformkerken.

 

Vandaag, 15-10-2015 is http://wewillenwatdoen.nl/ van start gegaan. Met enig ceremonieel van de burgemeester is deze website gelanceerd en hebben een aantal vrijwilligersorganisaties (waaronder het Diaconaal Platform) besloten hun krachten te bundelen en vooral die zaken te gaan invullen die volgens de professionele organisaties  (COA, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk) noodzakelijk zijn.


Op de website
http://wewillenwatdoen.nl/ zijn de twee tabbladen te vinden waar het allemaal om draait:
WAT WORDT GEVRAAGD
en        WAT BIEDT U AAN

 

Feitelijk gaat Wellzo met deze website vraag en aanbod zoveel mogelijk matchen.

Hoe zou het Diaconaal Platform hiermee om kunnen gaan?
Hoewel iedere Platformkerk uiteraard volledig vrij is om dit zelf in te vullen, lijkt het verstandig om ook in dit proces zoveel mogelijk samen te werken. Sommige kerken zijn niet groot genoeg om een klus alleen te klaren maar willen wel graag met anderen meedoen. En de ene kerk kan de andere op een goed idee helpen.

Daarom het volgende voorstel:
Iedere Platformkerk selecteert uit de opsomming van wat nodig is (het tabblad “Wat Wordt Gevraagd”) binnen de eigen gemeente 1 of meerdere onderwerpen waarvoor belangstelling, vaardigheid of  deskundigheid aanwezig is. Probeer ook (bij benadering) het aantal beschikbare vrijwilligers aan te geven. Stuur dit vervolgens naar diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com zodat dit platformbreed bekend wordt.
Eventueel met de vraag de anderen om mee te doen. Reageert er binnen twee dagen geen andere kerk, dan het tweede tabblad invullen en opgave doen.

Ook ideeën om, als de Noodopvang wat gesettled is, te proberen contacten te gaan leggen en bijvoorbeeld vluchtelingen uit te nodigen voor kerkdiensten etc. kunnen op ons eigen mailadres worden gedeponeerd. Indien gewenst kunnen we voor wat meer complexe ideeën een extra platformvergadering inlassen.

Namens het kernteam DPL

Rieks Timmerman, secr.

 

De kerngroep van DPL is de laatste maanden intensief bezig geweest met de ontwikkelingen in de vrijwillige schuldhulpverlening. De platformgroep is inmiddels op de hoogte gebracht van de laatste feiten. Zoals bekend is een aantal jaren terug ook in Leeuwarden het landelijke Project Schuldhulpmaatje uitgerold. Uitvoering was in handen van DMA Fryslan, later in samenwerking met Solidair Fryslan. Contacten met DPL waren in het begin schaars en informeel. Schuldhulpmaatjes werden opgeleid en ingezet, echter bijscholing en werving stokten in de loop van de tijd. Na het uitdrogen van de landelijke subsidiestroom kon DMA /Solidair vervolgens geen overeenstemming bereiken met de nieuw opgezette Vereniging Schuldhulpmaatje (SHM, de voortzetting van het oorspronkelijke project), een vereniging waarin alle landelijke kerkgenootschappen participeren. Zowel financiën als inhoudelijk beleid waren blijkbaar de struikelblokken. Voor de kerngroep DPL, ondertussen bezorgd geworden over de ontwikkelingen en samenwerkend met Solidair, waren deze bezwaren eenvoudig weg te nemen of op te lossen. DMA/Solidair gaf echter te kennen per 1 dec op eigen kracht te willen doorgaan, buiten SHM om. De kerngroep DPL wil echter vasthouden aan de samenwerking in de stad en met SHM. Na goed overleg tussen DPL en Solidair besluit deze organisatie zich terug te trekken uit de vrijwillige schuldhulpverlening in de stad en zich te richten op een provinciale organisatie. DPL zal nu de oprichting van een Stichting SHM Leeuwarden initiëren enondersteunen en de plannen hiervoor op de ev platformvergadering presenteren.

Voor de diakenen en diaconaal werkenden van de verschillende kerken is er een handig overzicht beschikbaar van de spreiding van de Sociale Wijkteams over de stad. Voor alles wat met ‘zorg’ te maken heeft kunnen zij voor hulp en informatie nu direct het juiste team aanklikken. Zie voor de kaart en overige info: http://www.lwdvoorelkaar.nl/sociale_wijkteams