Diaconaal Platform Leeuwarden

Welkom op de website van het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL)

Het DPL wil de spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale‐ en maatschappelijke zorg;

Het DPL wil gesprekspartner zijn namens kerken/diaconieën met sociale‐, diaconale ‐ en maatschappelijke organisaties.

Op deze website vindt u meer informatie over wie wij zijn en wat we doen.

 

AGENDA

 

10 en 11 mei 2017      Opvoering De OmZieners
De Schakel, Havingastate Leeuwarden
Toegang gratis, wel bespreken:  omzieners@gmail.com

 

Het Bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden is op zoek naar versterking!

Graag komen wij in contact met een enthousiaste, gedreven  vrijwilliger die binnen ons bestuur wil meedoen in de functie van
                                 SECRETARIS

 De taak van ons bestuur is samen te vatten in een viertal punten:


* nut en noodzaak van het straatpastoraat uitdragen
* goede werkgever zijn voor de straatpastor
* fondsen werven om dit werk te continueren
* communicatie met andere betrokkenen in het sociaal domein

De secretaris is in het bestuur verantwoordelijk voor verslaglegging en schriftelijke communicatie

Is meer informatie gewenst? Of wil je meedoen? Mail straatpastoraatleeuwarden@gmail.com

Of bel Bartel Vianen 0582551172


Per 1 april is onze nieuwe secretaris:
Patricia Altheer
patricia.altheer@gmail.com

 

 

Bewaren

Bewaren