Wie zijn wij

Het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) is een spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën/parochies naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale- en maatschappelijke zorg.

Deelnemende diaconieën/kerken/parochies

Protestantse Gemeente Leeuwarden
Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum www.kurioskerk.nl
www.kerkhuizumoost.nl
Protestantse Gemeente Goutum www.agneskerkgoutum.nl
Evangelisch Lutherse Gemeente www.frieselutheranen.nl
Doopsgezinde Gemeente www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Vrije Evangelische Gemeente www.veg-leeuwarden.nl
Baptistengemeente Parkkerk www.parkkerk.nl
R.K. St. Vitus Parochie (Caritas) www.sintvitusparochie.nl 
Christelijke Gereformeerde Kerk Bethelkerk www.cgkleeuwarden.nl
Nederlandse Gereformeerde Kerk, De Morgenster www.ngkmorgenster.nl
Remonstrantse gemeente www.leeuwarden.remonstranten.nl
Volle Evangelie Gemeente

www.opstandingskerk.nl

City Life Church Leeuwarden www.clcleeuwarden.nl
Lutherse kerk Leeuwarden luthersekerkleeuwarden.nl