Wie zijn wij

Het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) is een spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale- en maatschappelijke zorg.

Deelnemende kerken

Protestantse Gemeente Leeuwarden
Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum www.kerkhuizumwest.nl
www.kerkhuizumoost.nl
Protestantse Gemeente Goutum www.agneskerkgoutum.nl
Evangelisch Lutherse Gemeente www.frieselutheranen.nl
Doopsgezinde Gemeente www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Vrije Evangelische Gemeente www.veg-leeuwarden.nl
Baptistengemeente Parkkerk www.parkkerk.nl
R.K. Titus Brandsma Parochie (Caritas) www.titusbrandsmaparochie.nl
Christelijke Gereformeerde Kerk Bethelkerk www.cgkleeuwarden.nl
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt www.gkvmorgenster.nl
Remonstrantse gemeente www.leeuwarden.remonstranten.nl
Leger des Heils www.legerdesheils.nl/korpsleeuwarden
City Life Church Leeuwarden www.clcleeuwarden.nl