Informatiebrochure crisisopvang dakloze asielzoekers Ter Apel

De asielopvang in Nederland staat al langere tijd onder enorme druk. Een gebrek aan opvangplaatsen leidde er in de zomer van 2022 toe dat er regelmatig asielzoekers in de open lucht sliepen in Ter Apel – ongetwijfeld heeft u berichten in de media daarover gezien. En zoals u de laatste weken waarschijnlijk heeft gehoord of […]

Onderwijsbureau Meppel schenkt Diaconaal Platform Leeuwarden €750

Elk jaar wordt er door de identiteitsbegeleiders, werkzaam vanuit Onderwijsbureau Meppel voor o.a. de katholieke schoolbesturen, de kerstviering voor het bureau zelf georganiseerd. In die bijeenkomst is er een moment waarop een aantal goede doelen een bedrag krijgen toegekend. Deze goede doelen zijn in de weken daarvoor ingediend door de medewerkers van het bureau. Een […]

DPL tegen Eenzaaamheid

Al enkele jaren is het Diaconaal Platform Leeuwarden (DPL) van plan iets te doen aan het toenemende verschijnsel van ‘eenzaamheid’ onder mensen. Drie jaar geleden is door DPL geprobeerd om een project op te zetten, maar dat is op niets uitgelopen, omdat een deel van het Platform dit meteen over de hele stad wilde uitrollen. […]

Uit de Werkgroep Arbeid en Inkomen

Tijdens de Platformvergaderingen wordt er doorgaans ook verslag gedaan door de WG Arbeid & Inkomen. Van deze werkgroep de volgende mededeling: Sinds 2015 werkt in Leeuwarden de Stichting Verstandig Met Inkomen onder de werknaam SchuldHulpmaatje Leeuwarden. Deze stichting is tot stand gekomen onder de ‘vleugels’ van het Diaconaal Platform en heeft nu een eigen website. Meer […]

Volgende pagina »