Tijdens de Platformvergaderingen wordt er doorgaans ook verslag gedaan door de WG Arbeid & Inkomen. Van deze werkgroep de volgende mededeling:

Sinds 2015 werkt in Leeuwarden de Stichting Verstandig Met Inkomen onder de werknaam SchuldHulpmaatje Leeuwarden. Deze stichting is tot stand gekomen onder de ‘vleugels’ van het Diaconaal Platform en heeft nu een eigen website.

Meer weten? Kijk op www.schuldhulpmaatjeleeuwarden.nl !!

Het is even stil geweest op de website van het Diaconaal Platform!
Maar nu, nadat we als Platformkerken weer hebben vergaderd, de hoogte tijd om een update te geven van onze activiteiten.
Eerst even een terugblik: we begonnen de vakantie-periode met volop aandacht en energie in het vluchtelingenvraagstuk en de gevolgen daarvan voor Leeuwarden. De noodopvang was volop in bedrijf, de plannen voor een AZC vergevorderd. En dan is dat alles plotseling in augustus achter de rug, verleden tijd. Mooi dat Wellzo toch even per mail liet weten wat er met de fietsen is gedaan die, mede door de kerken, beschikbaar waren gesteld voor fietsles door de noodopvang. Ze doen nu dienst in het AZC van Drachten!
Ook de noodzaak voor voorlichting door Inlia, gespecialiseerd op juridisch gebied als het gaat om vluchtelingenwerk, was plotseling minder urgent en is voorlopig uitgesteld tot een latere datum. Eerst onderzoeken we nu met de kerngroep wat Inlia op dit moment voor het DPL kan betekenen, met name vanwege de voortdurende problematiek rond uitgeprocedeerde asielzoekers. Wellicht volgt dan later nog een voorlichting platform-breed.

Op 28 september vergaderde het Platform waarbij het belangrijkste gesprekspunt was de voortgang van de pilot ‘Kerk-zijn in een veranderende samenleving’. Zie Nieuwsbrief 2016-04.
De info-avonden van juni hebben, om een aantal redenen, helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Het DPL blijft voorstander van de inzet van kerkelijke vrijwilligers in de wijken in samenwerking met de Sociale Wijkteams. De werkgroep gaat nu vooral kijken naar de wijze waarop dit moet worden georganiseerd.
En er zal opnieuw worden gekeken naar een breed communicatieplan voor deze pilot.

graag tot de volgende nieuwsbrief!

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

Graag nogmaals uw aandacht voor het uitgebreide bericht van de informatie-avonden over dit onderwerp. Zie Nieuwsbrief 2016 – 04.

CONFERENTIE  “ARMOEDE EN KINDEREN

Plaats: Leeuwarden De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

Datum: 7 oktober 2016 Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Hoe kunnen kerken en overheid elkaar vinden op het gebied van armoede en elkaars inzet zo afstemmen dat met name voor kinderen de gevolgen van armoede afnemen.

Met inleidingen en workshops zullen diverse aspecten aan de orde komen.

Gastsprekers o.a. ds. Karin van den Broeke, voorzitter Synode Protestantse Kerk in Nederland, wethouders Van der Molen (Leeuwarden) en Rijpstra (Tytjerksteradiel).

De dag is bestemd voor leden van kerkgenootschappen en belangstellenden die betrokken (willen) zijn bij de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, als u reiskosten niet kunt declareren en ze een belemmering zijn voor deelname, dan kunnen wij ze vergoeden.

Zie voor het uitgebreide programma de website van de Arme Kant van Fryslân: www.armekantfryslan.nl.

Daar kunt u zich ook aanmelden.

 

INFORMATIEAVOND  ´KERK en VLUCHTELINGEN
U en jij worden erop attent gemaakt  dat er op 14 september een avond voor alle gemeenteleden en belangstellenden wordt georganiseerd waar de mensen van INLIA Groningen een presentatie zullen geven over de vluchtelingenstroom in Europa.

DPL en VLUCHTELINGEN
Graag geven we door, namens WELLZO, dat er op dit moment voldoende kleding en schoeisel is.
Het coa kan op dit moment niet meer bergen.
Met dank voor het aanbod.

Het fietsproject in de Heliconstate

Sinds maart is er veel gebeurd. We hebben de eerste lessen gehad, de eerste groepen zijn klaar. Vanaf komende week gaan de meeste kinderen van de ISK-klas op de fiets naar school.
Dat laatste was een van de doelen.
Het COA heeft hiervoor een aantal fietsen gekocht.

Het andere doel was het leren fietsen van volwassenen en komen tot een uitleensysteem waarbij iedereen veilig kan fietsen en veilig aan het verkeer kan deelnemen. Dit is nu de grootste uitdaging. We hebben voor de Heliconstate ook geleidelijk aan fietsdonaties gehad, waar we heel gelukkig mee zijn. Om iedere bewoner een redelijke kans te geven op een leenfiets en een leenmoment streven we naar 1 fiets op ongeveer 6 bewoners. Met ruim 300 bewoners  heb je dan zo’n 50 fietsen nodig we zijn op de helft (inclusief de ISK-klas fietsen). Een mooie score maar donaties blijven welkom, door het veelal kleinere postuur van de bewoners zijn de meegroeimodellen, de dames fietsen en de kleinere mannen/ jongensfietsen favoriet. Er zijn de nodige echte kinderfietsen.

Om de volwassenen te leren fietsen zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding van de groep fietsdocenten en fietscoaches. Het fietsles geven is een leuke arbeidsintensieve bezigheid. De bewoners blijven tot oktober en we willen als het even kan ook in de zomer de lessen blijven geven. In de bijlage de mailing die ook op de site van WWWD (we willen wat doen) staat. Jetty de Vries met wie ik de inhoudelijke kant van de lessen doe is hier de contact persoon.

Nu we meer fietsen hebben en vooral een meer intensief gebruik hiervan maken, kan de reparatie ploeg die nu bestaat uit 2 zeer toegewijde mannen nog wel een extra hand gebruiken. Misschien is er in jullie kring iemand met ervaring en zin om mee te helpen.

Ik weet niet hoe dingen precies lopen en waar bijvoorbeeld donaties vandaan komen, het is fijn dat we zo ver gekomen zijn met ieders hulp. De hoop is het tot volle omvang te kunnen brengen.

Dank voor jullie belangstelling

Groet Marijke Rasch
aanspreekpunt en coördinator fietsplan voor WWWD en Wellzo,

mcrasch@upcmail.nl

06 31384670

 

KERK ZIJN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De samenleving verandert: van een verzorgingsstaat gaan we terug naar een samenleving waarbij mensen geacht worden problemen zoveel mogelijk binnen hun eigen netwerk op te lossen. Echter, het hebben van een netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen die niemand hebben op wie ze terug kunnen vallen in tijden van eenzaamheid, ziekte en financiële zorgen.

Wij willen kerken uitdagen om weer een prominentere rol in te nemen in de samenleving met als doel ‘Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar maken’.

Ons verlangen is om christenen uit verschillende kerken binnen een wijk met elkaar te verbinden zodat een netwerk van christenen ontstaat die binnen hun eigen wijk op een heel praktische manier Gods liefde wil uitdelen.

Dit vanuit het besef dat wij Zijn handen en voeten op deze aarde zijn.

We starten binnenkort met een pilot in de wijken Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden. In dit gebied is het sociaal wijkteam ZuidOost actief.

De sociaal werkers van dit wijkteam zijn op de hoogte van de noden binnen de wijk en zien mogelijkheden voor samenwerking met de kerken die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Leeuwarden.

We hopen dat op termijn deze samenwerking in heel Leeuwarden vorm gaat krijgen.

Wij willen u hierover graag meer vertellen en nodigen u daarom van harte uit voor één van de bijeenkomsten in de Protestantse gemeente Leeuwarden – Huizum.

 

Data:               Woensdag 1 en dinsdag 7 juni

Tijdstip:           Vanaf 20.00 uur

Locatie:           Kerkelijk Centrum Oase

Weideflora 142, Leeuwarden 

 

 

Werkgroep Welzijn en Zorg

Diaconaal Platform Leeuwarden

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Op woensdag 27 mei ligt dit mooie schip, de Pr. Willem Alexander, aan de Snekertrekweg.
Het maakt een weektripje door Nederland met mensen die zich slechts per rolstoel kunnen verplaatsen.
Er worden vrijwilligers gevraagd om met deze mensen in hun rolstoel de stad in te gaan.
Koningsdag, dus toch een beetje feest hier-en-daar. We zoeken nog 15 mensen om te duwen.
Hartstikke diaconaal, toch?

Geeft je op : g.bax2@upcmail.nl  !!!!
Voor je beeldvorming: vertrek vanaf het schip vanaf 15.00 uur.

PrinsWillemAlexander

Vragen vanuit de COA t.b.v. de vluchtelingen

*Er is een groot tekort aan heren kleding. Alle maten.
  Ook schoenen zijn erg welkom, heren en dames.

 

* En de COA is nog steeds op zoek naar 2de-hands fietsen om een ‘pool’ te maken
waar de vluchtelingen een fiets kunnen lenen.

* In de opvang wil de COA een workshop ‘Schilderen’ organiseren.
Nodig: Schilderdoek, Acrylverf, Kwasten enz.

Opgave : op de website van www.wewillenwatdoen.nl
of bel Jenny Mink op nr 0612701516

 

DPL-NIEUWSBRIEF 2016 – 03

 

*Aandacht voor de vluchtelingen in onze stad

 

Naarmate de maanden verstrijken wordt het verblijf in de noodopvang er niet makkelijker op. Verveling zal toeslaan. Hoe hiermee om te gaan?
Er wordt op dit moment gedacht aan mogelijkheden om mensen in te schakelen bij allerlei vrijwilligersklusjes. Uiteraard heel zorgvuldig om te voorkomen dat mogelijke betaalde banen voor anderen zo verloren gaan.
Als dit concreet wordt, zullen we dat ook melden.

 

Kennismaken met vluchtelingen? Prachtige mogelijkheid:
Zaterdag 23 april opnieuw Meet & Eat met een vluchteling
Ga naar  http://stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-and-eat/

 

Een heel concreet plan: Wellzo wil graag met 2de-hands fietsen een pool maken bij de opvang waar vluchtelingen een fiets kunnen lenen. Om een dagje eropuit te trekken bijvoorbeeld. Wellzo gaat ook het beheer over deze fietsen hebben en zorgt voor uitleen e.d. Dus een oproep:
“Heb je nog een fiets in de schuur die niet meer wordt gebruikt: mail Wellzo”
(zie www.wewillenwatdoen.nl)

 

Overige concrete vragen van Wellzo:

Voor kinderen:

         *Lijmstiften

         *Viool

         *Fietsen, waarvan zadel en stuur te verstellen is. Ook voorkeur voor
handremmen. Deze zijn voor de kinderen van 12-18 jaar, zodat ze naar
school kunnen fietsen.

 

Voor volwassenen

         *Naaimachines

         *Haakpennen en wol/garen

         *Schaak- en damspellen

         *Schildersdoeken

         *Verf en kwasten

 

Algemeen

Voetbalschoenen in diverse maten.

Vrijwilligers

–  Met spoed: Vrijwilligers die willen begeleiden bij sport

–  Met spoed: Muziekvrijwilligers.

 – Met spoed: Chauffeurs: De kinderen gaan naar school. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op een busje willen rijden om de kinderen naar school te brengen en terug te brengen.

 

* Er is tussen COA en DPL overleg geweest over de mogelijke zichtbaarheid van de kerken in de opvang. DPL gaat nu zorgen voor een folder met een overzicht van de kerken en vergelijkbare gebouwen in onze stad met een contact/mailadres. Vluchtelingen die naar een kerk(dienst) zouden willen, kunnen dan zelf een keus maken.

 

 

Samen eten, is dat ook diaconaal ?

Ja, als je het gaat doen bij Happietaria !
In Happietaria, Bagijnestraat 59 Leeuwarden, het leukste POP-UP restaurant van de stad heeft de Navigators-studentenvereniging het mogelijk gemaakt lekker te kunnen eten.
En de opbrengst gaat naar het waterproject van ZOA in Burundi.
Boek snel! Het kan vanaf vandaag (21-3) tot en met 1 april!

Eten kan vanaf 17.30  of 20.00 uur.
Boeken: 06-43 60 93 83   of info@happietarialeeuwarden.nl

29 februari, een extra dag dus!
Het Diaconaal Platform Leeuwarden blijft aandacht vragen voor de asielzoekers in de Noodopvang in Leeuwarden en Grou.
Naarmate de maanden verstrijken raakt de aanwezigheid van de Noodopvang in Heliconstate meer en meer ingeburgerd in onze stad. En naarmate die tijd verstrijkt wordt de behoefte aan zinvolle bezigheden voor de vluchtelingen steeds groter.

Daar kunnen we samen wat aan doen! Wellzo stelt de volgende behoefte:

 • Voor de kinderen: tripje kinderboerderij (bij zwembad)
  Meldt je aan met auto, er kunnen drie kinderen achterin, 1 begeleidende ouder (uit de opvang) voorin, hoe eenvoudig kan het zijn! Aanmelden op wijwillenwatdoen.nl
 • Begeleiding voor/bij sporten
  Er kan worden gesport in de hal Nylan tussen 15.15 – 16.45 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.
  Er zijn dan mensen nodig voor assistentie. Je hoeft geen sportfreak te zijn. Aanmelden op wijwillenwatdoen.nl
 • Wereldvrouwendag 8 maart
  De vrouwen in Heliconstate krijgen slechts shampoo, zeep, tandpasta. Velen hebben geen geld voor wat extra’s in uiterlijke verzorging. Wie helpt Wellzo aan monsters, proefflesjes/zakjes/tubetjes cosmetica?
  Geef maar een seintje aan Wellzo of mail het Platform om het op te halen.
 • Check regelmatig wijwillenwatdoen.nl
  Het zijn vaak eenvoudige zaken, laat weten wat je kunt doen aan Wellzo
 • Eat & Meet
  Hoewel nog geen nieuwe datum bekend: let goed op de publicaties van Stichting Present!
  Geen betere manier om kennis te maken dan door samen te eten.

 

DPL-NIEUWSBRIEF 2016 – 01

 

Diaconaat voor vluchtelingen
Eerst maar even bijpraten!  Na de geslaagde rugzakjes-actie voor het jongere deel van de bewoners in de Noodopvang zijn er al weer enkele weken verstreken. Nog even is getracht om de overgebleven zakjes weg te geven in de noodopvang van Grou. Helaas konden we daar niet voldoende medewerking voor krijgen bij COA/Wellzo. Maar het plan is nog niet echt opgeborgen!
Met namen bij de vrijwilligers die zo fantastisch hebben meegeholpen bij het vullen en uitdelen van de rugzakjes zal wellicht de vraag rijzen wat er met het overgebleven speelgoed uit Camminghaburen is gebeurd.

Eerste plan was om het via de Voedselbank op een goede bestemming te brengen. Helaas kon de Voedselbank dat, vanwege de extra´s rond de Kerstdagen, logistiek niet behappen. Maar het alternatief werd meteen aangereikt: Fier ! En daar was het meer dan welkom.
Ondertussen is de Noodopvang verhuisd en zijn de contacten met Wellzo in Leeuwarden hernieuwd. Dat hernieuwde contact levert onmiddellijk de volgende vragen op:

 • Wellzo vraagt om kant-en-klare avondvulling met spelletjes, wat hapjes en drankjes etc. Laat je fantasie de vrije hand, zoek wat mensen bij elkaar en geefje op!
 • Verder is er behoefte aan : haakpennen en wol/garen, schaak- en damspellen, een CD-speler en kindermuziek cd’s, schriften. Even inloggen op wewillenwatdoen.nl en je vindt snel hoe je deze spullen bij de opvang kwijt kunt. Ook opgave van de gevraagde activiteiten aanmelden via de website.
 • Gezocht: vrijwilliger-chauffeurs om de kinderen van en naar school te brengen!

Opgelet: Op zaterdag 20 februari is er weer Eat & Meet !! Opgave bij stichting
Present, http://stichtingpresent.nl/leeuwarden/meet-and-eat/

 

En verder: we kijken als DPL nu ook hoe we als kerken gezamenlijk meer kunnen doen dan ‘noodhulp’ geven en dus ook missionair iets kunnen betekenen. Zeker nu we verwachten dat er ook een AZC gaat komen en er echt relaties kunnen worden opgebouwd met vluchtelingen. De kerngroep gaat binnenkort toch in overleg met de RvK, daar kunnen we dit onderwerp in meenemen. We zoeken vast uit of we in de Noodopvang onszelf als kerken van de stad ook kunnen presenteren. Bijv. door aan te geven waar we te vinden zijn en op welke tijden er kerkdiensten worden gehouden.

 

Diaconaat in de stad.
Op woensdag 27 januari heeft het Diaconaal Platform weer plenair vergaderd. Dan komen ook allerlei zaken aan de orde die in onze stad spelen en tot de taken van de werkgroep Welzijn en Zorg behoren. We kennen ondertussen allemaal de vraag van onze plaatselijke overheid om te participeren. Dat mag je ook vertalen als “Hoe kunnen we een naaste zijn voor onze buren”. We kijken dan binnen DPL hoe we daar als kerken samen vorm aan kunnen geven.

Zo is er ook een prachtig initiatief ontstaan  om mantelzorgers af en toe te ontlasten. Door Palet, Noorderbreedte, CDA, Christen Unie, Humanitas, Gezamenlijke Ouderenbonden, Sociaal werkers, Wijkverpleegkundigen en
WELLZO-Vrijwilligerswerk is een plan ontwikkeld voor wijkgerichte respijtzorg. De zorgvrager wordt tijdelijk opgenomen in een zorginstelling en de taak van de mantelzorger wordt ingevuld door een vrijwilliger. Naar die vrijwilligers wordt nu gezocht! Kijk op http://www.wellzo.frl/home/raadsleden-openen-slapend-respijtappartementen.htm
Belangstelling: bel met WELLZO. (058) 30 30 100.

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBULLETIN 9  VLUCHTELINGENOPVANG   LEEUWARDEN

dd  11 dec 2015

 

Op dit moment, zaterdag 11 december, valt er niet veel te melden over geplande
activiteiten t.b.v. de vluchtelingen in onze stad.
Als het goed is zitten er ne veel bewoners van de Noodopvang ergens in de stad

            gezellig aan tafel bij een gastgezin. Jammer dat Present wat laat meldde dat er weer
zo’n mogelijkheid gepland was. We hopen van harte dat er toch voldoende
gastadressen waren. In de opvang was er ten minste voldoende animo.
Iets om te onthouden voor de toekomst want we hebben niet de indruk dat het bestaan
van een Noodopvang in Leeuwarden snel achter de rug zal zijn.

Zeker is nu dat er op korte termijn verhuisd gaat worden van de huidige locatie naar
het pand op nr 60 van de Heliconweg.
Meer weten? 
http://www.leeuwarden.nl/artikel/2015/noodopvang-heliconweg-60


Als Platform zijn we echter nog even bezig met de nasleep van de rugzakjesactie.
Er is nu nogal wat materiaal over, deels omdat niet alle 220 zakjes zijn uitgedeeld in het
WTC, deels omdat er behoorlijk veel speelgoed over is vanuit de Cammingaburen-
pakjes, speelgoed dat we van het COA niet via de rugzakjes mochten verdelen vanwege
de ongelijkheid.
Het kernteam van DPL stel nu voor om komende week met wat vrijwilligers alles te
sorteren, het ‘grote’ speelgoed eruit te halen en naar de Voedselbank te brengen.
(de vrouwenclubs in Cammingaburen waren hiermee al akkoord) .
Dat moet wat snel zodat de Voedselbank de kans krijgt om het goed te verdelen voor
de Kerst. Dit gaat gebeuren in de Morgenster, Vrijheidsplein.
We gaan dat doen op : maandag 14 dec   1900 – 2100
dinsdag     15 dec   1900 – 2100

                                                     donderdag 17 dec    1400 – 2100 (indien nodig)
Vrijwilligers gezocht !  graag mailen naar             
maaikerottine@hotmail.com

 

           Wat gebeurt er met de rest?
We hadden al bedacht dat het overschot wel naar de opvang in Grou kon. Dat gaat
helaas niet lukken, in ieder geval niet op korte termijn.
Er is gesproken met de WELLZO coordinator daar en er valt niks te voorspellen over het
aantal kids dat daar is/ wordt ondergebracht. Lastig dus om daar goed voorbereid
identieke zakjes te gaan uitdelen.

            Met de WELLZO-coordinator is afgesproken dat zij ons aangeeft wat zij nodig hebben,
dan kijken wij wat we kunnen doen.

            Bovendien willen we als Platform ook de kerken van Grou hierin betrekken.

Laatste nieuws:  Voor de opvang in Grou is er behoefte aan KAPPERSGEREEDSCHAP!!
           Kammen, scharen etc etc. En, wellicht gekke vraag: een KAPPERSSTOEL
            Er zijn enkele bekwame huiskappers in de opvang die hun medebewoners graag van dienst zijn.
Als je iets voor hen hebt: mail  diaconaalplatformleeuwarden@gmail.com