Informatiebrochure crisisopvang dakloze asielzoekers Ter Apel

De asielopvang in Nederland staat al langere tijd onder enorme druk. Een gebrek aan opvangplaatsen leidde er in de zomer van 2022 toe dat er regelmatig asielzoekers in de open lucht sliepen in Ter Apel – ongetwijfeld heeft u berichten in de media daarover gezien. En zoals u de laatste weken waarschijnlijk heeft gehoord of gelezen wordt nu opnieuw de noodklok geluid dat Nederland op een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis afstevent.


Omdat opvang (en dan liefst voor langere tijd) nog heel hard nodig is, doen wij nogmaals een dringend beroep op alle kerken om te onderzoeken of u ook crisisopvang zou kunnen realiseren.

Stel uw kerkelijke gemeente bijvoorbeeld de volgende vragen: hebben wij compassie met vluchtelingen en voelen wij een drijfveer om bij te dragen door crisisopvang te leveren? Hebben wij een passende ruimte/ruimtes om vluchtelingen op te vangen (denk hierbij aan slaapverblijven, sanitaire ruimtes, een keuken)? Of is het technisch mogelijk dergelijke ruimtes te creëren of in te huren, eventueel met hulp van INLIA? Zijn deze ruimte/ruimtes de komende periode, bij voorkeur voor langere tijd, beschikbaar? En zijn er voldoende betrokken vrijwilligers om de opvang te realiseren? Kunt u deze vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan hopen wij van harte dat wij samen met u crisisopvang kunnen realiseren om dakloze asielzoekers uit Ter Apel op te vangen.

Omdat er uiteraard heel wat komt kijken bij het realiseren van opvang, delen wij in deze informatiebrochure met u hoe uw kerkgemeenschap zich goed kan voorbereiden op de start van de opvang, waar u gedurende de opvang rekening mee moet houden en welke tips van andere kerken die al opvang hebben geleverd wij met u kunnen delen.