Auteur: admin

De kerngroep van DPL is de laatste maanden intensief bezig geweest met de ontwikkelingen in de vrijwillige schuldhulpverlening. De platformgroep is inmiddels op de hoogte gebracht van de laatste feiten. Zoals bekend is een aantal jaren terug ook in Leeuwarden …

Ontwikkelingen Schuldhulpverlening Read More »

Voor de diakenen en diaconaal werkenden van de verschillende kerken is er een handig overzicht beschikbaar van de spreiding van de Sociale Wijkteams over de stad. Voor alles wat met ‘zorg’ te maken heeft kunnen zij voor hulp en informatie …

Sociale wijkteams Read More »

Eind november is de fondsenwerving van de Stichting Straatpastoraat zo ver gevorderd dat de vacature voor een Straatpastor in Leeuwarden publiek kan worden gemaakt. De reacties op deze advertentie zijn overweldigend. Het bestuur van de Stichting gaat nu hard aan …

Ontwikkelingen Straatpastoraat Read More »

In het kader van de Voorlichtingsavond voor diakenen (in okt gehouden) waren ook de kerken uitgenodigd die nog geen lid zijn van het DPL. Zowel de Salvator als de Wijngaard zijn ingegaan op die uitnodiging en hadden afgevaardigden naar de …

Uitbreiding Platform Read More »

Een verslag van de hand van een van de aanwezige diakenen, Johan Snijder, waarvoor onze dank. Na de opening door de vz van het DPL ,Bartel Vianen , wordt eerst een toelichting gegeven op de huidige stand-van-zaken. Het DPL bestaat …

Verslag voorlichtingsavond voor diakenen 25 sept 2014 Read More »